Menu

Algemene Verkoopvoorwaarden

De onderstaande voorwaarden gelden voor de firma Orgawell, Museumstrasse 8, CH-7260 Davos (www.orgawell.eu).

Uw bestelling wordt uitgevoerd op basis van de onderstaande algemene verkoopvoorwaarden (AVV), welke gelden op het tijdstip van de bestelling en welke op onze website te vinden zijn.

1. Registratie / toegang
1.1. De websites van Orgawell zijn vrij toegankelijk. Er is geen registratie nodig; de bezoeker blijft anoniem.
1.2. Om het Orgawell-Download-Portal te kunnen gebruiken, is geen speciale software nodig. Orgawell gebruikt de persoonlijke gegevens alleen om de diensten uit te kunnen voeren.

2. Contract
2.1. Na het ingeven van uw persoonlijke gegevens en door het aanklikken van de bestelknop, gaat u een bindende bestelling aan voor de artikelen welke zich in de winkelwagen bevinden.
2.2. De orderbevestiging volgt direkt nadat de bestelling verstuurd is. De kooptransactie geldt als afgesloten na onze leveringsbevestiging, het leveren van de artikelen resp. het afronden van de online betalingsopdracht.

3. Prijzen en betalingen
De op de homepage aangegeven prijzen gelden op het moment van de orderbevestigng. De film downloads kunnen betaald worden met een VISA of MasterCard creditcard. Hiervoor gelden de voorwaarden van Saferpay Telekurs Card Solutions. Saferpay stuurt een bevestiging per e-mail van de per creditcard gedane betalingstransactie.

4. Annuleren van de overeenkomst
4.1. De koper heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de artikelen, het koopcontact schriftelijk te annuleren en de artikelen terug te sturen. De koper moet de vrachtkosten betalen indien de ontvangen artikelen conform de bestelling zijn en als de waarde van de te retourneren artikelen maximaal 40 Euro is.
4.2. Het is niet mogelijk om de bestelling van gedownloade informatie van het Download-Portal te annuleren.

5. Gebruiks- en eigendomsrechten
5.1. De programma’s op videocassette en DVD (beeld en geluid) zijn beschermd. Alle intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten blijven voorbehouden aan Orgawell. Het is verboden om de informatie te wijzigen, te vermenigvuldigen en opnieuw te publiceren zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van Orgawell.
5.2. Met het downloaden krijgt de klant het persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om het betreffende bestand in het kader van de overeenkomst te gebruiken (afspelen, branden). Het branden van de film op een CD/DVD of het opslaan op een afspeelapparaat is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik door de koper.

6. Reklames en aansprakelijkheid
6.1. Er wordt geen garantie gegeven op fouten die ontstaan zijn door externe invloeden, bedieningsfouten of niet door Orgawell uitgevoerde wijzigingen of andere manipulaties.
6.2. De websites van Orgawell zijn ook toegankelijk vanuit andere landen en kunnen eventueel naar producten, diensten en programma’s verwijzen, welke in uw land niet officieel beschikbaar of toegestaan zijn. Orgawell kan niet aansprakelijk gesteld worden als de door Orgawell aangeboden producten in uw land niet toegestaan zijn.

7. Vrijstelling van aansprakelijkheid
U verklaart ermee in te stemmen dat Orgawell, haar partnerfirma’s, agenten, medewerkers en verdere partners van elke aansprakelijkheid en financiële vorderingen zijn vrijgesteld. Deze verklaring omvat o.a. kosten voor rechtshulp aan/van derden, die (in)direkt ontstaan wegens door u verstrekte, gepubliceerde of verspreide inhoudelijke informatie, door het gebruik van of verwijzingen (links) naar deze website, door het niet-respekteren van de gebruiksvoorwaarden of door het schaden van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Het intellectuele eigendom van inhoud, ontwerp, grafieken, afbeeldingen en teksten op de homepage van Orgawell is beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het kopiëren, verspreiden en vertalen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

9. Overige voorwaarden
9.1. Voor de juridische verhouding tussen klant en Orgawell geldt uitsluitend het Zwitserse recht. Orgawell kan de algemene verkoopvoorwaarden op elk moment wijzigen door de online-versie aan te passen. Indien bepaalde voorwaarden van deze AVV geheel of gedeeltelijk buiten werking treden, blijven de overige onverkort van kracht.
9.2. De in de Orgawell-video getoonde oefeningen tegen impotentie, incontinentie, prostaatontsteking en voortijdige zaadlozing zijn geen vervanging voor een medisch advies. Bij twijfel moet u een arts raadplegen, voordat u met het oefenprogramma begint.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Als u de websites van Orgawell bezoekt, stemt u er mee in dat alle geschillen betreffende toegang en gebruik van deze websites uitsluitend onder de Zwitserse wetgeving vallen (bevoegde rechter in Zwitserland). De partijen komen overeen dat het UN-handelsrecht niet van toepassing is op deze voorwaarden.

BESTELLEN

ORGAWELL® is klinisch geïndiceerd en aanbevolen door artsen.

Direct downloaden.

De levering is inclusief een instructieboek.

Handbuch-Link-rechts-Seite-Bild-unten-NL Handbuch-Link-rechts-Seite-Bild-unten-NL
Betalingsopties